การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับ หลอดไฟ Yeelight

ในหลายๆครั้ง แม้ว่าจะพยายามเชื่อมต่ออุปกรณ์ Smart Home เข้ากับ Wifi ที่บ้านกี่ครั้งก็ไม่สำเร็จซักที ลองมาดูวิธีแก้ไขปัญหาในบล๊อกนี้กันดูนะครับ

ปัญหา : ไม่สามารถเชื่อมต่อหลอดไฟได้

สามารถตรวจสอบและแก้ปัญหาเบื้องต้นดังนี้

1.ตรวจสอบ Server ที่ใช้งาน ต้องใช้เป็น Server จีนเท่านั้น วิธีเปลี่ยน สามารถทำได้ตามขั้นตอนในหัวข้อการเปลี่ยน Server ด้านบน

2. .ความถี่ของไวไฟที่ใช้งาน ต้องเป็น 2.4G เท่านั้น

3.รีเซ็ตหลอด วิธีรีเซ็ตดังนี้
– เปิดปิดสวิตช์ไฟ ทุก 2 วินาที ประมาณ 5 ครั้ง ไฟจะกระพริบเปลี่ยนสีและกลับมาเป็นสีขาว
4.ปิดแอพลิเคชั่น แล้วเปิดใหม่ จากนั้นทำการเชื่อมต่ออีกครั้ง

5.นำมือถือเครื่องที่สองที่มี internet มาปล่อย hotspot ให้เชื่อมต่อ แทนการเชื่อมต่อด้วยไวไฟบ้าน แล้วทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

*หากทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้นดังกล่าวแล้ว ยังไม่สามารถใช้งานได้ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้*

วิธีแก้ปัญหาในกรณีที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ไม่ได้
1. ตรวจสอบรหัสและชื่อ wifi ว่าถูกต้อง (ปัญหานี้พบค่อนข้างบ่อย)
2. ตรวจสอบว่า router ล๊อกรหัสแบบ WPA2
3. หากยังไม่สำเร็จให้ Reset อุปกรณ์ โดยการเปิดปิดสวิตช์ไฟ ทุก 2 วินาที ประมาณ 5 ครั้ง ไฟจะกระพริบเปลี่ยนสีและกลับมาเป็นสีขาว
4. ปิด Wireless Router ทุกตัวในบ้าน
5. นำมือถือเครื่องที่สองที่มี internet มาปล่อย hotspot โดยใช้ชื่อและรหัสผ่านเดียวกับ router ที่บ้าน
6. ใช้มือถือเครื่องแรกทำการเชื่อมต่อเข้ามาที่ hotspot ที่มือถือเครื่องที่สองปล่อย
7. ทำการ Connect อุปกรณ์ตามคู่มือ ถ้าต่อได้ ให้ทดลองสั่งงานดู
8. หากทำได้ ให้ปิดหลอดไฟ แล้วปิด Hotspot ที่มือถือเครื่องที่สอง
9. เปิด Wireless Router ในบ้านเหมือนเดิม หลอดไฟจะต่อเข้าไปที่ Wireless Router โดยอัตโนมัติเนื่องจาก ขั้นตอนที่ 5 เราใช้ชื่อและรหัสผ่านเหมือนกันไปแล้ว
10. นำมือถือเครื่องแรกต่อเข้า Wireless Router แล้วทดสอบสั่งงาน ถ้าไม่ได้ แปลว่าเกิดจาก Wireless Router อาจจะเป็นปัญหาเรื่อง DNS ให้ติดต่อผู้ให้บริการ internet ของท่านเพื่อแก้ไข

1.โหลดแอพ Yeelight

2.ลงชื่อเข้าใช้ บัญชี Mi หากยังไม่มีให้สมัครให้เรียบร้อยเพื่อเข้าใช้ แอพ Yeelight

Share this story
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest

Related stories