ขั้นตอนวิธีวัดขนาดพื้นที่ง่ายๆ ก่อนเรียกช่างเข้าไปติดตั้ง Digital Door Lock

  1. แจ้งสถานที่ที่ต้องการให้ไปติดตั้ง
  2. ถ่ายรูปประตูที่ต้องการให้ติดตั้ง หากมีกลอนเดิมอยู่แล้ว รบกวนถ่ายภาพตามรูปด้านล่างเพิ่มเติม
  3. แจ้งวัน เวลาที่สะดวกให้เข้าไปติดตั้งประมาณเป็นตัวเลือกประมาณ 2-3 วัน
  4. แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สำหรับการเข้าไปติดตั้ง
  5. จะมีทีมงานโทรเข้าไปแจ้งเวลานัดหมายในการติดตั้ง และค่าบริการทั้งหมด เพื่อยืนยันการนัดหมาย
  6. ชำระค่าบริการและสินค้า 30 % ก่อนเข้าไปดำเนินการติดตั้ง และอีก 70% หลังจากติดตั้งและใช้งานเรียบร้อยแล้ว
  7. สินค้าและบริการมีการรับประกัน 1 ปี แต่ไม่รวมในส่วนของแบตเตอร์รี่ครับ
Share this story
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest

Related stories