วิธีเชื่อมต่อ Digital Door Lock เข้า Application

ตั้งค่ารหัสแอดมินสำหรับเริ่มใช้งานเบื้องต้น

 1. กดปุ่มรีเซ็ต (อยู่ตรงแถวที่ใส่ถ่าน) ค้างไว้ 10 วินาที จนมีเสียงว่าอุปกรณ์ Reset แล้ว
 2. กด * + # เพื่อเริ่มตั้งค่า
 3. ใส่รหัส 123456 สำหรับค่าโรงาน
 4. ใส่รหัสแอดมินที่เราต้องการ 456789
 5. ใส่ซ้ำเพื่อยืนยัน 456789

เพิ่มนิ้ว เพิ่มการ์ด เพิ่ม รหัส

 1. กด * + # เพื่อเริ่มตั้งค่า
 2. ใส่รหัสแอดมินในตอนแรก 456789
 3. กด 2 แล้ว กด 1 แล้วเพิ่มการ์ด นิ้ว หรือ รหัสที่เราต้องการ

การเชื่อมต่อแอพ

 1. กด * + # เพื่อเริ่มตั้งค่า
 2. ใส่รหัสแอดมินในตอนแรก 456789
 3. กด 4 แล้วกด 1
 4. เข้าแอพแล้วกดเพิ่มอุปกรณ์
Share this story
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest

Related stories