วิธีการติดตั้ง Smart Plug Ewelink

Posted by NestMotion 01/08/2019 0 Comment(s)

แบบที่ 1 Quick Paring

แบบที่ 2 AP โหมด