การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับ หลอดไฟ Yeelight

Posted by NestMotion 21/07/2019 0 Comment(s)

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ไม่ได้
1. ตรวจสอบรหัสและชื่อ wifi ว่าถูกต้อง (ปัญหานี้พบค่อนข้างบ่อยครับ)
2. ตรวจสอบว่า router ล๊อกรหัสแบบ WPA2
3. หากยังไม่สำเร็จให้ Reset อุปกรณ์ โดยการปิดเปิดไฟเร็วๆ 4-5 ครั้ง
4. ปิด Wireless Router ทุกตัวในบ้าน
5. นำมือถือเครื่องที่สองที่มี internet มาปล่อย hotspot โดยใช้ชื่อและรหัสผ่านเดียวกับ router ที่บ้าน
6. ใช้มือถือเครื่องแรกทำการเชื่อมต่อเข้ามาที่ hotspot ที่มือถือเครื่องที่สองปล่อย
7. ทำการ Connect อุปกรณ์ตามคู่มือ ถ้าต่อได้ ให้ทดลองสั่งงาน ดูครับ
8. หากทำได้ ให้ปิดหลอดไฟ แล้วปิด Hotspot ที่มือถือเครื่องที่สอง
9. เปิด Wireless Router ในบ้านเหมือนเดิม หลอดไฟจะต่อเข้าไปที่ Wireless Router โดยอัตโนมัติเนื่องจาก ขั้นตอนที่ 5 เราใช้ชื่อและรหัสผ่านเหมือนกันไปแล้ว
10. นำมือถือเครื่องแรกต่อเข้า Wireless Router แล้วทดสอบสั่งงาน ถ้าไม่ได้ แปลว่าเกิดจาก Wireless Router อาจจะเป็นปัญหาเรื่อง DNS ให้ติดต่อผู้ให้บริการ internet ของท่านเพื่อแก้ไขครับ