Author: big

Smart Switch

หากคุณกำลังเลือก Smart Switch ที่จะใช้งานในบ้าน แล้วสงสัยว่าตัวเลือกที่เขียนว่า มี N ไม่มี N หมายถึงอะไร ต้องเลือกซื้อแบบไหนดีโพสนี้ จะมาอธิบายถึงการเลือกสวิทซ์ที่เหมาะสมให้ครับ.อุปกรณ์ Smart Switch โดยทั่วไปแล้วก็จะเหมือนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วๆไป ที่ต้องการไฟเลี้ยงตลอดเวลาถ้าเทียบแล้วก็จะเหมือนพัดลม หรือ หรือโคมไฟ ที่เวลาเสียบปลั๊กเราจะใช้ไฟ 2…

Read post