วิธีแฟชลรอม Xiaomi Router Pro ผ่าน USB

Posted by NestMotion 02/07/2019 0 Comment(s) Product Manual,

หาก Xioami Router R3P มีปัญหา ไวไฟไม่ออก ต่อแลนไม่เห็น Ping ไม่เจอ

สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ดังนี้ครับ

1.โหลดไฟล์ Firmware ของ Router pro เพื่อเตรียมแฟชลรอม

(ลูกค้าร้าน Nestmotion สามารถติดต่อทาง line ของร้านค้า แล้วแจ้งเลขคำสั่งซื้อ เพื่อขอลิงค์โหลดไฟล์ได้ครับ)

2.ก๊อบไฟล์เข้า USB (fat32)

3.ดึงปลั๊กออกจาก Router

4.เสียบ USB drive เข้าไปตรงช่องด้านหลัง Router

5.กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้

6.เสียบไฟเข้าไป โดยที่ยังกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้อยู่

7.รอจนไฟส้มเริ่มกระพริบ จึงปล่อยปุ่ม Reset.

8.รอ 5-10 นาทีไฟด้านหน้าจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า เป็นอันเสร็จขั้นตอนครับ