วิธีแฟชลรอม Xiaomi Router Pro ผ่าน USB

Posted by NestMotion 02/07/2019 0 Comment(s) Product Manual,

หาก Xioami Router R3P มีปัญหา ไวไฟไม่ออก ต่อแลนไม่เห็น Ping ไม่เจอ

สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ดังนี้ครับ

1. โหลดไฟล์จากที่นี่ http://bigota.miwifi.com/xiaoqiang/rom/r3p/miwifi_r3p_firmware_b17c3_2.16.19.bin

2.ก๊อบไฟล์เข้า USB (fat32)

3.ดึงปลั๊กออกจาก Router

4.เสียบ USB drive เข้าไปตรงช่องด้านหลัง Router

5.กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้

6.เสียบไฟเข้าไป โดยที่ยังกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้อยู่

7.รอจนไฟส้มเริ่มกระพริบ จึงปล่อยปุ่ม Reset.

8.รอ 5-10 นาทีไฟด้านหน้าจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า เป็นอันเสร็จขั้นตอนครับ