การสั่งซื้อและการรับประกัน

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

1. กรุณาตรวจสอบสินค้า และ ที่อยู่จัดส่งให้มั่นใจ ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มเติม หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง หรือ สินค้าภายหลังการชำระเงินแล้ว
2. หลังการโอนเงิน กรุณาแจ้งการโอนเงินทุกครั้ง เนื่องด้วยในแต่ละวันมีผู้สั่งซื้อสินค้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการแจ้งการโอนเงิน สินค้าจะไม่ถูกจัดส่งตามคำสั่งซื้อที่ท่านชำระเข้ามา
3. หากสินค้าชำรุด หรือ สูญหายระหว่างการขนสั่ง ทางร้านยินดีประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ขนส่งนั้นๆให้กับลูกค้า และจะชดใช้ให้ตามจำนวนจริง ไม่เกิน 2000 บาท
4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ และคืนเงินลูกค้า ในกรณีที่สินค้าหมด หรือ ข้อมูลต่างๆของสินค้าที่แสดงเกิดจากความผิดพลาด เช่น ราคาสินค้าไม่ถูกต้อง เป็นต้น

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. สินค้าที่นำมาเคลมต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจาก NestMotion เท่านั้น ทาง NestMotion ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและส่งกลับ หากพบว่าสินค้าไม่ได้ซื้อจากทางร้านค้า
2. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง รอยขีดข่วน หรือการกัดกร่อนจากสารเคมี อันเกิดจากการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือใช้งานผิดวิธี การดัดแปลงอุปกรณ์ การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี
3. หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการผลิต บริษัทฯ ผู้ผลิต จะเปลี่ยน หรือซ่อมแซมเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
4. ระยะเวลาในการประกันจะพิจารณาจากใบ Invoice โดยนับจากวันซื้อ-ขายเป็นสำคัญ ลูกค้าโปรดเก็บหลักฐานไว้เพื่อติดต่อกับร้านค้า หากไม่มี Invoice ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเปลี่ยนและคืนสินค้า
5. หากสินค้าชำรุดภายในระยะเวลา 7 วัน ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าทัั้งหมด หลังจากระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ามาเปลี่ยนที่ร้านค้าได้ ตามที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ หรือ ส่งสินค้าเข้ามาเพื่อเปลี่ยนสินค้าโดยจะมีการคิดค่าบริการตามจริงในการส่งกลับ