Tag: wifi

You are here:

Smart Home แบบ Zigbee และ Wifi ต่างกันอย่างไร เลือกแบบไหนดี

ถ้าคุณเป็นคนนึงที่กำลังตัดสินใจไม่ถูก ว่าจะเลือกอุปกรณ์ Smart Home ที่ใช้ระบบไร้สายแบบ Zigbee หรือ Wifi ดี
ลองใช้เวลาซัก 5 นาที อ่านบทความนี้ดู แล้วคุณจะเข้าใจ และตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง

Read story